All posts tagged "Society for Cutting Up Men"

  • Kas nušovė Andy Warholą?

    Jei 1968 metų birželio 3 dieną Valerie Solanas nebūtų  šovusi į garsųjį menininką Andy Warholą,  jos parašyta knyga „Vyrų išnaikinimo draugijos manifestas“ (angl. „SCUM, Society for...